Make your own free website on Tripod.com

ppd2.jpg

'Menjiwai Kecemerlangan'

Utama
Keterangan Logo
Misi Dan Visi
Kakitangan
Kakitangan
Kakitangan
Piagam Pelanggan
Falsafah Dan Objektif
Program Tahunan
Aktiviti

logoppd.jpg

KETERANGAN LOGO

1. Bentuk Atap
 
- Pelindung atau sebagai penaung perjalanan proses   
  Pengajaran dan Pembelajaran
 
2. Mata Pena
 
- Berfokus sebagai alat untuk merakamkan maklumat
  atau data pendidikan di daerah Kuala Pilah
 
3. Buku
 
- Melambangkan kesucian ilmu yang diamalkan secara
  berterusan
 
4. Rehal / Tapak Buku
 
- Melambangkan fungsi warga pendidik yang mendukung
  ilmu secara berterusan
 
5. Huruf PPD KP
 
- Singkatan kepada Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Pilah
 
6. Maksud warna
 
   a. Biru      - harmoni, mesra dan kasih sayang
   b. Kuning  - Kental dan kuat
   c. Hitam   - Mendukung cita-cita
   d. Merah   - Bersemangat tinggi
 
7. Rumusan Maksud Logo
 
- Pejabat Pelajaran Kuala Pilah berfungsi sebagai penaung atau pelindung kepada perkembangan pendidikan di daerah Kuala Pilah, mempastikan kesucian ilmu yang diamalkan secara berterusan oleh warga pendidik yang mempunyai semangat dan kekuatan yang kental dan sentiasa mengamalkan Falsafah Pendidikan Negara.
 

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUALA PILAH
72000 KUALA PILAH
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
TEL : PEJABAT AM 06-4821969 / FAX 06-4815160